NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

10 października 2016 roku na 3. godzinie lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest pani Izabela Wykrętowicz. W komisji wyborczej zasiadali: Natalia Sobierajska z klasy II a oraz Agnieszka Szcześniak i Adam Czerwonka z klasy III a pod opieką pani Anny Zielkowskiej – Danisz i pani Izabeli Wykrętowicz. Na liście kandydatów znalazły się 22 nazwiska. Do głosowania przystąpiło 110 uczniów z klas IV – VI SP i I – III gimnazjum. Podczas wyborów każdy uczeń był proszony o wybranie maksymalnie 3 spośród wszystkich kandydatów, wybranie większej ilości osób było jednoznaczne z unieważnieniem głosu.

Największą liczbę głosów uzyskała Hanna Kumidaj z klasy III  gimnazjum, a co za tym idzie, została przewodniczącą szkoły. Funkcję zastępcy będzie pełnić Lidia Piestrzeniewicz z klasy VI, stanowisko sekretarza obejmie Katarzyna Stępniak z klasy II a, a funkcja skarbnika będzie należała do Miłosza Kalinowskiego z klasy III a. W skład zarządu wchodzą: Natalia Ziółkowska, Natalia Ruta, Zuzanna Piotrowska, Mateusz Florczak, Kamila Zych i Agata Prusinowska. W poczcie sztandarowym będą: Natalia Sobierajska, Mateusz Dudkiewicz i Agnieszka Szcześniak, a w poczcie zastępczym Martyna Mrzygłód, Dawid Łapacz i Julia Frątczak. Specjalistami od nagłośnienia zostali Hubert Miśkiewicz i Adam Czerwonka z klasy III gimnazjum.

 

Agnieszka Szcześniak