UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 2019

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pt. „Ne daj szansy AIDS. Bądź odpowiedzialny”. Konkurs Został objęty honorowym patronatem Starosty Zgierskiego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgierzu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 44 uczniów ze szkół podstawowych z powiatu zgierskiego. Inicjatorką Konkursu była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn. Naszą Szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy VII: Zofia Pietrucha i Natalia Horodecka.
Młodzież musiała rozwiązać test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, który obejmował różnorodne zagadnienia z tematyki HIV/AIDS.
Nasza uczennica Zofia uplasowała się na II miejscu.
Uczestnicy Konkursu, w czasie oczekiwania na wyniki konkursu wzięli udział w warsztatach z technologii informatycznej przygotowanych przez nauczyciela informatyki – pana Błażeja Wieteskę oraz w spotkaniu teatralnym, które zorganizowała nauczycielka języka polskiego – pani Anna Kotulska. Gratulujemy udziału i osiągniętych wyników!!!