Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

16 września 2016 roku na Cmentarzu Mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę.

Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli: Natalia Sobierajska, Agnieszka Szcześniak i Dawid Łapacz jako sztandar główny oraz Martyna Mrzygłód, Julia Frątczak i Marcel Ruta jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani Iwony Ciecińskiej.

O godzinie 945 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników pod bramą cmentarza oraz uformowanie pocztów sztandarowych i przejście do Pomnika Żołnierzy Poległych w 1939 roku w Obronie Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000 polskim hymnem narodowym, a następnie została odprawiona przez księży modlitwa za poległych w czasie II wojny światowej. Rozbrzmiewały patriotyczne pieśni. Odbył się program słowno–muzyczny oraz przemówienia okolicznościowe.

Następnie delegacje władz samorządowych i powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, Ośrodka Kultury i Rekreacji, sołectw, szkół oraz zaproszonych gości złożyły kwiaty pod pomnikiem. Złożył je również pan Andrzej Jankowski – burmistrz Miasta Gminy Stryków.

W skład naszej delegacji z kwiatami wchodziła pani wicedyrektor Iwona Ciecińska i Piotr Pelski.

Potem nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów, a na końcu wszyscy goście opuścili cmentarz.

 

Agnieszka Szcześniak