NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 19.09.2016 uczestniczyliśmy w naszej szkole w uroczystym apelu z okazji rocznicy posadzenia ,,Dębów Katyńskich”. Część artystyczna apelu została przygotowana przez uczniów klasy III gimnazjum pod kierunkiem Pani wicedyrektor Iwony Ciecińskiej i nauczycielki języka francuskiego Doroty Pacewicz. Dekorację przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki plastyki Aleksandry Miller. Na początku uroczystości wprowadzono poczty sztandarowe naszej szkoły i Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, a następnie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Piórkowska, która powitała przybyłych gości oraz społeczność naszej szkoły i Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach z nauczycielem Andrzejem Pożarlikiem. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, radni miasta i gminy Stryków, ksiądz proboszcz z Bratoszewic, przedstawiciele rodzin katyńskich, pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic. Pani Dyrektor Ewa Piórkowska w swoim przemówieniu przedstawiła życiorysy żołnierzy: Feliksa Jakubowskiego i Stefana Piotrowskiego, którzy zginęli w Katyniu. Jako symbol ofiar zbrodni katyńskiej zostały 6 lat temu posadzone i wzięte pod opiekę dwa ,,dęby katyńskie”. Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy nie kryli wzruszenia, że pamięć o tej zbrodni jest żywa w każdym pokoleniu polskiego narodu. Po tych słowach rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadzili Agnieszka Szcześniak i Miłosz Kalinowski. Na tle muzyki Chopina były recytowane wiersze K. I. Gałczyńskiego ,,Pieśń o fladze”, Jana Lechonia ,,Mickiewicz zmęczony”, Przerwy Tetmajera ,,Cień Chopina”, Antoniego Słonińskiego ,,Polska”, Wandy Chotomskiej ,,Twój dom”, Jana Twardowskiego ,,Matka Boska powstańcza”. Na koniec piękną nastrojową piosenkę zaśpiewała uczennica klasy szóstej Natalka Ruta. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych wszyscy udali się przed budynek szkoły, gdzie przy ,,dębach katyńskich” zostały złożone kwiaty, wiązanki, i zapalone znicze oraz odmówiono modlitwę. Tak została zakończona uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej.